Esplanadegaardens historie del 3

Blandt de tidlige lejere i stueetagen fandtes Dansk Smørlager A/S, bagermester N.M. Hansen og Svensk Konsulat v. A. Karlsson, samt urtekræmmer Axel Mørcks eftf., som mange ældre husker som en af byens førende. Et par år senere flyttede Detailhandlerbanken, den bank som overtog ejendommen efter tømrermester Chr. Nielsen, da han gik nedenom og hjem, ind i stueetagen. Ved en senere opdatering vil butikkerne i Esplanadens gadeplan blive omtalt.

1908 var året, hvor Alberti meldte sig til politiet og afslutningen på ”nogle jubelår, hvor bankerne høstede store overskud og kun i ringe grad bekymrede sig om, hvad der måtte komme”.

Esplanadegaarden

Esplanadegaardens historie

Comments are closed.