Esplanadegaardens historie del 1 –

Da en virkelig kender af det gamle København, forhenværende stadsingeniør Flemming Lehrmann, i august 2008 beskrev vores ejendom i ”Stræderne i København”, er det nærliggende at citere ham flittigt på denne plads: ”Lavt renteniveau, voldsomt stigende ejendomspriser, masser af nybyggede boliger, pres på byggesektoren og kreditkrise i USA. Det lyder da nutidigt og bekendt! Ikke desto mindre var det situationen i 1908. Også dengang var der banker, som lånte formidable beløb ud til byggespekulanter, og dermed kom i uføre. Der er tilsyneladende ikke meget nyt under solen.”

Grunden mellem Store Kongensgade, Esplanaden og Bornholmsgade blev købt af tømrermester Christian Nielsen på et areal, hvor Garderhusarkasernen lå, indtil den blev nedrevet i 1902; det meste af området mellem Nyboder og Langelinje var indtil da militært. Med Søren Jacobsen Lemche som arkitekt opførte Christian Nielsen ejendommen mellem 1906 og 1908 og formodes derpå at være gået fallit i kølvandet på de ovenfor beskrevne problemer. Historien fortsætter>>

Comments are closed.